„Happiness is in simple life pleasures“ – “Наједноставните животни задоволства се најголемите радости”

По повод Патрониот празник на ООУ ,,Васил Главинов“ Велес ,тимот за странски јазици распиша литературен конкурс за учениците од шесто до деветто одделение, а исто така и ликовен конкурс на тема:

„Happiness is in simple life pleasures“ – “Наједноставните животни задоволства се најголемите радости”

 

Литературен конкурс Македонски јазик

Прва категорија

3 место – Деспина Грданова 5-5 то одд. Ментор Светлана Бобевска

Литературен конкурс Англиски јазик

Прва категорија

1 место – Ангел Димов  4 одд. Ментор: Апостолоска Анита

Втора категорија

2 место – Василка Карталова 7-5 одд. Ментор: Даниела Димовска

Литературен конкурс Германски јазик

1 место – Марија Андреева 9-3 одд. ментор Васка Илиева

Ликовен конкурс

    Категорија  6- 9 одд

1 место                                                                                                      

Нена Ѓорѓиева  7-5 одд.    Ментор: Ирена Илиќ

3 место

Стефанова Викторија  7-5 одд.   Ментор: Ирена Илиќ

 Литературното читање и доделување на наградите се одржа во спомен куќата на Васил Главинов на 22 Март во 10 часот.

Честитки за сите наградени ученици и нивните ментори.

                                              >