Европска недела на кодирање EU Code Week 2018

Во рамките на Европската недела на кодирање – EU Code Week 2018 одд.наставник:Светлана Бобевска учествуваше со настан на тема : АКТИВНОСТИ за ЗАПОЗНАВАЊЕ СО АЛГОРИТМИ и ПРАКТИЧНА ИЗВЕДБА – АКТИВНОСТИ ПО ДАДЕНИ ЧЕКОРИ ПО АЛГОРИТАМ од учениците од V-5 одд.

>