ЕДУИНО ИГРАТОН

Учениците од IV -4 одд. под водство на наставничката Светлана Бобевска се забавуваа, играа и креираа активности за Едуино игратонот.

1.КОЦКАСТА-ПРИКАЗНА

2.КРУЖЕН-КАЛЕНДАР

3.ПРЕСЛИКУВАЊЕ

4.ТРКА-ПО-ЕМОЦИИ

5.ДЕТЕКТИВИ-ВО-ЛОВ-ПО-ЛИТЕРАТУРНО-БОГАТСТВО

3.1.-ПРЕСЛИКУВАЊЕ>