Државен натпревар на младите техничари и природници од Република Македонија

На ден 15.4.2018 година ќе се одржи 55-ти Државен натпревар на младите техничари и природници од Република Македонија.

 

Програма

 

09:00 Пристигнување на натпреварувачите во ООУ” Блаже Конески” – Велес

09:30 Свечено отварање

10:00 Почеток на натпреварите

10:30 Поаѓање на полигон на натпреварувачите по воздухопловство, ракетно моделарство и радио техника

16:00 Завршување на натпреварите по области и објавување на резултати>