ДРВО НА ГЕНЕРАЦИЈАТА

Од оваа учебна година во нашето училиште се воведе активност „Дрво на генерацијата“.Честа да ја започнат оваа активност, ја имаа првачињата од оваа учебна 2018/19 година а ова  ќе прерасне во традиционална активност на сите првачиња во следните години. Дрвото на генерацијата беше засадено во нашиот училишен двор, а секоја генерација треба да се грижи за него. Со ова сакаме да дадеме придонес на збогатување на зеленилото и грижата за чиста животна средина.

 

                                      

  

       

>