ДЕТСКА НЕДЕЛА 7 – 10 Октомври 2019 година

По повод  Детската недела   7 – 10  Октомври и приемoт на првачињата во Детската организација,  во нашето училиште се реализирани следните активности:

  • Посета на  театарот „ЈХК Џинот“  – 7 Октомври 2019 год.

 

  •  
  •              
  • Литературен и ликовен конкурс на тема „Имам право на среќно детство“ – 9 Октомври 2019  г0д.

  • Засадување на Дрво на генерација на првачиња  2019/20 година – 9 Октомври 2019 год.

             

  • Свечен прием на првачињата во Детската организација со пригодна приредба – 10 Октомври 2019 год.

 

>