Денот на пролетта и деновите на екологијата

По  повод Денот на пролетта и деновите на екологијата се одржаа бројни активности во нашето училиште.

JUB, најстариот производител на ѕидни бои со 144-годишна традиција,  ја одбележува 50 годишнината од брендот JUPOL со донација на Еко поликолор за уредување на училишните простории во нашето училиште.

ЕД,,Вила Зора“ на сите ученици им донираше торбички во кои ке ги носат пластичните шишиња секој понеделник.

Собирна акција на ПЕТ амбалажа,хартија, батерии и електронски отпади учество во меѓуучилишенЕКО натпревар организиран од ЕД „Вила Зора“Велес во рамките на проектот „Намалување на ПЕТ, преку собирање и рециклирање во Велес“ – финансиран од ГЕФ – ПМГ и во партнерство со општина Велес и Павор ДООЕЛ.

Уредување и чистење на дворот од страна на учениците од четврто и петто одделение .

“Со цртжи ја поздравуваме пролетта“-учениците од прво ,второ и трето одделение.

Садење садницисо ученици од партнер училиштето „ Рајко Жинзифов “од Оризари-Велес во рамките на  проектот за Меѓуетничка интеграција.

   

 >