55. Рацинови средби

Од 13-15. јуни Македонија и Велес го чествуваа делото на Коста Солев Рацин преку 55.Рацинови средби во чии активности беше вклучено и нашето училиште .

 >