54. ДЕТСКИ РАЦИНОВИ СРЕДБИ – ВО ЧЕСТ НА РАЦИН

За 54. Детските Рацинови средби кои се одржаа на 10 ноември 2021 г. нашите ученици, Јана Пљокова и Дарија Давчевска, твореа на темата „Детски сништа во мугрите“ и ја освоија третата награда. Рацин бил и ќе остане инспирација за нашите ученици. На Јана и Дарија им посакуваме уште многу награди.

>