25 Октомври – Европски ден на правдата

Денес, на часот по одделенска заедница учениците во нашето училиште беа запознати со значењето на 25 Октомври – Европски ден на правдата. Запознати беа со член 6 од Конвенцијата на човековите права – Право на правична судска постапка. Исто така тие беа запознати и со организацијата на Основен суд Велес, неговите надлежности и историјат. Тие со интерес ги проследија презентациите.

>