17 НОЕМВРИ – СВЕТСКИ ДЕН НА ЕКОЛОШКИТЕ ДВИЖЕЊА

По повод одбележувањето на 17 Ноември – Светскиот ден на еколошките движења во нашето училипте се организираше собирна акција на ПЕТ амбалажа, хартија, електрични апарати, телефони, батерии

>