Проект „My Magical Dust“ – Што е ДЕПРЕСИЈА

Денес 16 мај 2019 godina се реализираше час со училишниот психолог Милица Темелковска Ристовска на тема – Што е Депресија и депресивно расположение и како да се надмине од проектот „My Magical Dust“ како втора задача на која учениците активно соработуваа и разбраа што е депресивно расположение и како може да се надмине.Првата задача „Образование во срцето“ – кога сум среќен и тажен – учениците успешно ја завршија со изработка на срце во срце и направија големо срце со свои искази.Искажуваме благодарност за соработката на училишниот психолог.

 >