ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

На ден 23.03.2019 год.(Сабота) во 11.30h. во просториите на ООУ”Васил Главинов се одржа општински натпревар по англиски јазик за учениците од 5 – 9 одделение.

Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

Ментор Име и презиме Одд. Освоено место
Александра Пановска Ања Трајковска V-1 3
Бранкица Шоптрајанова Карло Травник V-5 2

 

Ментор Име и презиме Одд. Освоено место
 

Ана Јанчева Глушкова

Самуил Галев VI-3 1
Кристијан Трајковски                   VI-5 3

 

 

Ментор Име и презиме Одд. Освоено место
 

Даниела

Димовска

 

Андреј Нешов VII-5 1
Василка Карталова VII-5 2

 

 

Ментор Име и презиме Одд. Освоено место
 

Ана Јанчева Глушкова

Миа Трајковска VIII-2 2
Сергеј Неделков VIII-2

 

3

 

Ментор Име и презиме Одд. Освоено место
 Даниела Димовскка Антонио Донев IX-1 1
Мартина Тодорова

 

IX-2 1

                

 

ЧЕСТИТКИ ЗА СИТЕ НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ И НИВНИТЕ МЕНТОРИ КОИ ОБЕЗБЕДИЈА ПЛАСМАН НА РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР НА 13 АПРИЛ 2019 год.

 >