115 години од подвигот на Гемиџиите

На ден 30 апррил 2018 година учениците од 9-то одделение од ООУ Блаже Конески со предметниот натавник по историја Павле Цилаков учествуваа на одбележувањето на 115 годишнината од солунските атентати.Тогаш групата гемиџии: Јордан Поп Јорданов, Константин Кирков, Илија Трчков, Владимир Пингов,Милан Арсов, Владимир Пингов….што се наоѓале на школување во Солун кренале во воздух повеќе значајни објекти Отоманската банка, Францускиот брод ” Гвадалкивир”, поштата, гасната станица. За нив било важно со малку жртви да се постигнат големи резултати.Сметале дека најголем ефект можело да се постигне со директно загрозување на интересите и капиталот на големите сили во Османлиската Империја.

>