Известување

Ве известуваме дека во нашето училиште, ООУ „Блаже Конески“ – Велес, надворешен стручен соработник логопед од Основното училиште со ресурсен центар „Маца Овчарова“ – Велес започна со давање на логопедска услуга. Логопедот ќе работи со учениците кои имаат потешкотии во Read More …