Успехот се повторува – I награда на Државен натпревар по природни- науки

  Успехот се повторува знаењето се покажа и докажа.  Минатогодишниот победник Никола Тодоров,  на Државен натпревар по природни науки и освоено I место спроведен онлаин  во  организација на Македонско биолошко друштво и менторство на наставниците Лидија Атанасовска и Благородна Јосимовска. Read More …