ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО – КОНСУЛТАТИВНИ СРЕДБИ

Ученици и родители, Ве известуваме дека во нашето училиште ООУ „Блаже Конески“ – Велес ќе се реализираат индивидуално-консултативни средби со физичко присуство на ученици кои следат настава на далечина со цел следење на постигањата и утврдување на оценката на учениците Read More …