РОДИТЕЛИТЕ ВО ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ БЕА ЗАПОЗНАТИ СО НОВИОТ КОНЦЕПТ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Нашето Училиште заедно со Локалната самоуправа како надлежна за основно образование организираше средбa со родители, наставници и стручна служба на која беше дискутирано за новиот Концепт за основно образование. На средбата присуствуваа: Ненад Коциќ пратеник во Собранието на Република Северна Read More …