Известување за одржување на индивидуални консултативни средби со учениците од VII одделение за следење на постигањата и утврдување на оцената

                                                                                                Во ООУ „Блаже Конески“ – Велес од 17.5.2021г. (понеделник) до 21.5.2021г. (петок) ќе се одржат индивидуални консултативни средби со учениците од VII одделение, кои следат настава преку учење на далечина, за следење на постигањата и утврдување на оцената по Read More …