ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВЕЛЕС – МЕЃУ НАЈДОБРИТЕ 10 НА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

На онлајн државниот натпреварот кој се одржа на 08.05.2021 година нашите ученици ги постигнаа следните резултати: ЧЕСТИТКИ ЗА СИТЕ НАШИ УЧЕНИЦИ КОИ ПОСТИГНАА ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ. Продолжете да чекорите смело и сигурно по патот на успехот. Се гордееме со вас.