ИНФОРМАЦИИ ЗА УПИС ВО I (ПРВО) ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 година

Општинското основно училиште „Блаже Конески“ – Велес, Ве информира дека запишувањето на деца во I (прво) одделение ќе биде во месец мај 2021 година односно од 4 до 31 мај секој работен ден од 8 до 17 часот. Во прво Read More …