Отворен нагледен час по математика

На ден 22.4.2021 год. се реализираше отворен час со директно вклучување преку камера на Teams и следење од советничката Весна Наумов од БРО на Република Северна Македонија. Со физичко присуство и со почитување на сите мерки и протоколи за заштита Read More …