Најдобра ликовна творба „Буквите низ цртеж“

По повод одбележувањето на 100 – годишнината од раѓањето на Блаже Конески, согласно Нациооналната програма „2021- Година во чест на Блаже Конески“ и Заклучокот на Владата на Република Северна Македонија бр.40-2047/1 од 09.02.2021 година, Министерството за образование и наука на Read More …