ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ДОБИТНИК НА ПРОЕКТОТ ОД ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ

На денешниот настан „Предизвик за млади истражувачи“ беа прогласени најдобрите предлог проекти од основните и средните училишта во државава. Предлог проектот на нашето училиште, ООУ „Блаже Конески“ – Велес, е прифатен за финансирање, а според редоследот на објавување е високо Read More …