Прво одделение

Активности по предмети до 10.4.2020 Македонски јазик Англиски јазик Математика Природни науки Општество ФЗО   Активности по предмети до 27.3.2020 Македонски јазик Англиски јазик Математика Природни науки Општество

Второ одделение

Активности по предмети до 10.4.2020 Македонски јазик Англиски јазик Математика Природни науки Општество   Активности по предмети до 27.3.2020 Македонски јазик Англиски јазик Математика Природни науки Општество

Трето одделение

Активности по предмети до 10.4.2020 Македонски јазик Англиски јазик Математика Природни науки Општество   Активности по предмети до 27.3.2020 Македонски јазик Англиски јазик Математика Природни науки Општество  

Четврто одделение

Активности по предмети до 10.4.2020 Македонски јазик Англиски јазик Математика Природни науки Општество   Активности по предмети до 27.3.2020 Македонски јазик Англиски јазик Математика Природни науки Општество    

Петто одделение

Активности по предмети до 10.4.2020 Македонски јазик Англиски јазик Математика Природни науки Општество Музичко образование Техничко образование ФЗО   Активности по предмети до 27.3.2020 Македонски јазик Англиски јазик Математика Природни науки Општество Музичко образование Техничко образование

Шесто одделение

Активности по предмети до 10.4.2020 Македонски јазик Англиски јазик Германски јазик Руски јазик Математика Историја Географија Природни науки Информатика Техничко образование Ликовно образование Музичко образование ФЗО Запознавање со религии Етика на религии   Активности по предмети до 27.3.2020 Македонски јазик Read More …

Седмо одделение

Активности по предмети до 10.4.2020 Македонски јазик Англиски јазик Германски јазик Математика Историја Географија Биологија Информатика Ликовно образование Музичко образование ФЗО Активности по предмети до 27.3.2020 Македонски јазик Англиски јазик Германски јазик Математика Географија Историја Биологија Информатика

Осмо одделение

Активности по предмети до 10.4.2020 Македонски јазик Англиски јазик Германски јазик Руски јазик Математика Историја Географија Биологија Физика Хемија Граѓанско образование Ликовно образование Музичко образование ФЗО   Активности по предмети до 27.3.2020 Македонски јазик Англиски јазик Германски јазик Математика Историја Read More …

Деветто одделение

Активности по предмети до 10.4.2020 Македонски јазик Англиски јазик Германски јазик Руски јазик Математика Историја Географија Биологија Физика Хемија Граѓанско образование Ликовно образование Музичко образование ФЗО Техничко образование Активности по предмети до 27.3.2020 Македонски јазик Англиски јазик Германски јазик Математика Read More …