И З В Е С Т У В А Њ Е

Во согласност со ЗАКЛУЧОЦИТЕ од 15 – та седница на Владата на Република Северна Македонија се известуваат учениците и родителите при ООУ „Блаже Конески“ – Велес дека се прeкинува воспитно – образовниот процес  на  настава во наредните 14 дена. Се Read More …