Караванот на писатели од клубот „Коста Солев Рацин“ пристигна во нашето училиште

Клубот на писатели „Коста Солев Рацин“ по повод поетскиот конкурс „Мајка“ за учениците од основно образование на ден 5 март 2020 година организираше караван од неколку писатели од клубот кои го посетија нашето училиште и на учениците учесници на конкурсот Read More …