Документи

ДОПОЛНИТЕЛНА И ДОДАТНА НАСТАВА

VII – IX

Име и презиме

Предмет

Термин

Снежана Иванова

Руски јазик

Петок – 7 час

Ристо Трајковски

Хемија/Природни науки

Среда – 12 и 15 часот (додатна)

Вторник – 12 и 15 часот (дополнителна)

Четврток – 12 и 15 часот (секција)

Александра Пановска

Англиски јазик

Четврток – 6 час (дополнителна)

Четврток – 7 час (додатна)

Ружица Петрушевска Николовска

Биологија и Природни науки

Среда – 5 час (додатна)

Петок – 5 час (дополнителна)

Даниела Димовска

Англиски јазик

Петок – од 12 до 12 и 45 (додатна)

Вторник – од 12 до 12 и 45 (дополнителна)

Марјан Атанасовски

Физика

Понеделник – 7 час (додатна/дополнителна)

Среда – 7 час (додатна/дополнителна)

Петре Жабев

ФЗО

Среда – 7 час (додатна)

Петок – 7 час (дополнителна)

 

Јадранка Клифова

Граѓанско образование

VIII – одд

Понеделник – 7 час (дополнителна)

Среда – 7 час (додатна)

IX – одд

Четврток – 8 час (дополнителна)

Четврток – 8 час (додатна)

Елизабета Циунова

Македонски јазик

Понеделник – 8 час (дополнителна)

Вторник – 7 час (додатна)

Маја Гелев

Информатика

Понеделник – 7 час (дополнителна)

Петок – 13:00 часот (додатна)

Костадинка Атанасова

Македонски јазик

Четврток – пред часови попладневна смена (12 ч) или 7 час во претпладневна смена (дополнителна)

Петок – пред часови попладневна смена (12 ч) или 7 час во претпладневна смена (додатна)

Снежана Балова

ФЗО

Понеделник – 7 час (додатна и дополнителна)

Среда – 7 час (додатна и дополнителна)

Филип Миланов

Германски јазик

Понеделник – 7 час (додатна)

Среда – 7 час (дополнителна)

Тања Инѓилизова

Математика

Вторник – 7 час (додатна)

Четврток – 7 час (дополнителна)

Лидија Грбева

Математика

Вторник – пред почеток на часевите – втора смена (додатна)

Четврток – пред почеток на часовите – втора смена (дополнителна)

Марија Тодорова

Историја

Петок – 7 час (додатна и дополнителна)

Иле Јорданов

Географија

Понеделник – 7 час (додатна)

Среда – 7 час (дополнителна)

Зоран Тодоров

Музичко

Среда – 7 час (додатна)

Четврток – 7 час (дополнителна)

Елена Д. Пантелиќ

Ликовно

Понеделник – пред час-втора смена, после час-прва смена (додатна)

Ратка Ѓорѓиевска

Техничко образование

Среда – пред час-втора смена, после час-прва смена (додатна и дополнителна)

Каролина Манаскова

Иновации

Петок –  7 час (додатна и дополнителна)

Цветанка Аврамова

Математика

Понеделник – 7 час (додатна и дополнителна)

Дејан Здравковски

Етика

Петок – пред час-втора смена, после час-прва смена (додатна и дополнителна)

VI – VIII

Име и презиме

Предмет

Термин

Пенчо Кимов

Германски јазик

Вторник – 7 час (додатна)

Петок – 7 час (дополнителна

Ристо Трајковски

Хемија/Природни науки

Среда – 12 и 15 часот (додатна)

Вторник – 12 и 15 часот (дополнителна)

Четврток – 12 и 15 часот (секција)

Соња Стумбова

Математика

Понеделник – 7 час (додатна)

Вторник – 7 час (дополнителна)

Ана Јанчева Глушкова

Англиски јазик

Четврток – 7 час (дополнителна)

Понеделник – 6 час (додатна)

Марјан Атанасовски

Физика

Понеделник – 7 час (додатна/дополнителна)

Среда – 7 час (додатна/дополнителна)

Весна Мешкова

Биологија/Природни науки

Природни науки:

Среда – 7 час (дополнителна)

Четврток – 5 час (додатна)

Биологија:

Вторник – 6 час (дополнителна)

Четврток – 6 час (додатна)

Михајло Нушев

Географија

Понеделник – (дополнителна)

Среда – (додатна)

 

Љупчо Николовски

Математика

Понеделник – 7 час (додатна-дополнителна)

Вторник – 6 и 7 час (додатна и дополнителна

Павле Цилаков

Историја

Четврток – 7 час (дополнителна)

Петок – 7 час (додатна)

 

Јадранка Клифова

Граѓанско образование

VIII – одд

Понеделник – 7 час (дополнителна)

Среда – 7 час (додатна)

IX – одд

Четврток – 8 час (дополнителна)

Четврток – 8 час (додатна)

Маја Гелев

Информатика

Понеделник – 7 час (дополнителна)

Петок – 13:00 часот (додатна)

Сашко Андреевски

Македонски јазик

Среда – 7 час (додатна)

Четврток – 7 час (дополнителна)

Димитар Гуновски

ФЗО

Четврток – 7 час (додатна)

Иванка Славковска

Македонски јазик

Петок – 7 час (додатна)

Понеделник – 7 час (дополнителна)

Снежана Балова

ФЗО

Понеделник – 7 час (додатна и дополнителна)

Среда – 7 час (додатна и дополнителна)

Елена Трајковска

Англиски јазик

Понеделник – после часови (додатна)

Среда – после часови (дополнителна)

Ратка Ѓорѓиевска

Техничко

Четврток – пред час-втора смена, после час-прва смена (додатна и дополнителна)

Зоран Тодоров

Музичко

Понеделник – после 7 час (додатна)

Кирил Унев

Музичко

Четврток – после 7 час (додатна)

Елена Д. Пантелиќ

Ликовно

Вторник – 7 час (додатна)

 
 

>

Годишен извештај 2022