Шесто одделение

Активности по предмети до 10.4.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Германски јазик

Руски јазик

Математика

Историја

Географија

Природни науки

Информатика

Техничко образование

Ликовно образование

Музичко образование

ФЗО

Запознавање со религии

Етика на религии

 

Активности по предмети до 27.3.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Германски јазик

Математика

Историја

Географија

Природни науки

Информатика

Техничко образование

Ликовно образование

Музичко образование

Физичко и здравствено образование

Запознавање со религиите

Етика на религиите

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *