Седмо одделение

Активности по предмети до 10.4.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Информатика
Ликовно образование
Музичко образование
ФЗО

Активности по предмети до 27.3.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Германски јазик

Математика

Географија

Историја

Биологија

Информатика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *