Прекрасна дружба со пензионерите

По повод патрониот празник дружба со пензионерите од нашето училиште.

 

Oдговорен наставник:Светлана Бобевска.>