Осмо одделение

Активности по предмети до 10.4.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Германски јазик

Руски јазик

Математика

Историја

Географија

Биологија

Физика

Хемија

Граѓанско образование

Ликовно образование

Музичко образование

ФЗО

 

Активности по предмети до 27.3.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Германски јазик

Математика

Историја

Географија

Биологија

Физика

Хемија

Граѓанско образование

Ликовно образование

Музичко образование

Физичко и здравствено образование

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *