Нашиот Едуино Амбасадор – Светлана Бобевска

Снимените видео часови на порталот Едуино претставуваат основа за наставниците кои сакаат да им понудат на своите ученици комплетен материјал за часот.Емитувањето на видео лекциите на Националната телевизија за учениците кои немаат пристап до технологија претставува единствен начин за вклучување … Continue reading Нашиот Едуино Амбасадор – Светлана Бобевска