,,Другарска азбука”

Денес  ученици од второ одделение беа дел од промоцијата на детска книга ,,Другарска азбука” од Снежана Петрова Џамбазова. Промоцијата се одржа во Локалната библиотека ,,Гоце Делчев”.